Golden edge opción 4

-
Si el canal Golden Edge falla usa la >OPCIÓN 1<, >OPCIÓN 2< o >OPCIÓN 3<

Golden edge opcion 3

-
Si el canal Golden Edge falla usa la >OPCIÓN 1<, >OPCIÓN 2< o >OPCIÓN 4<

pruebass televslll

Telehit opción 4

-
Si el canal Telehit falla, usa la >OPCIÓN 1<, >OPCIÓN 2< o >OPCIÓN 3<